210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπεδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κλινικής Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ/ΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ


Στελέχωση γραφείου: Μπούνταλης Βασίλειος (Υπεύθυνος γραφείου)
                                      Ροκανά Γεωργία
Τηλ.: 210-3501317
E-mail: frontoffice@gonkhosp.gr


Κατόπιν Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 662/Τεύχος Β’/02-03-2017) συστήθηκε αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας στο νοσοκομείο μας, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη που είχε συσταθεί σύμφωνα με τα άρθρα 59,60 και 61 του ν.4368/2016 (Α’21).


Πρόσβαση
Το γραφείο στεγάζεται στο ισόγειο του νοσοκομείου δίπλα στην είσοδο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων (Αριθμός γραφείου:0145).


Σκοπός-Στόχοι

Με βασικό σκοπό την εξυπηρέτηση της ανάγκης για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ιδιαίτερη μέριμνα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ανήλικων ληπτών/ριών υγείας, κρατουμένων, ψυχικά ασθενών, αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών) οι κύριοι στόχοι του γραφείου είναι:

 • η παροχή υπηρεσιών υγείας στη βάση της ισότιμης και καθολικής πρόσβασης, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής και εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας ασθένειας, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου και ανεξάρτητα από το είδος της ασθένειας και της κατάστασης της υγείας του/ης λήπτη/ριας,
 • η εμπέδωση στο σύστημα Υγείας της απαραίτητης κουλτούρας σεβασμού της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ασθενών καθώς και της τεκμηριωμένης και ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας,
 • η εξομάλυνση της επικοινωνίας μεταξύ ληπτών/ιών υπηρεσιών υγείας, επαγγελματιών υγείας και διοίκησης των νοσοκομείων, η οποία είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία τους, καθώς και για την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

Αρμοδιότητες Γραφείου

Το συγκεκριμένο γραφείο είναι αρμόδιο για :

 • την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας,
 • την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους,
 • την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των ληπτών/ριών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του,
 • τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων και την παραπομπή τους για εξέταση στα αρμόδια όργανα,
 • τη συλλογή θετικών εντυπώσεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές,
 • τη συλλογή προτάσεων για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών υπηρεσιών υγείας,
 • την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και
 • τη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων σε ετήσια βάση.

Βασικές αρχές λειτουργίας

Το πλαίσιο λειτουργίας του γραφείου διέπεται από πλέγμα διατάξεων, οι οποίες αφορούν σε θέματα προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών/ριών υπηρεσιών υγείας, όπως:

 • Ν.2071/92 (Α΄ 123/14-07-1992), άρθρα 47&94-100, «Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας»,
 • Ν.2716/99(Α΄96/17-05-1999), άρθρα 1&2, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις»,
 • Ν2519/97 (Α΄165/21-08-1997), άρθρο1, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις»,
 • Ν.2619/98 (Α΄132/19-06-1998), άρθρο 1, Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοιατρική»,
 • Ν 3418/05 (Α΄287/28-11-2005), «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»,
 • Π.Δ.216/01 (Α΄167/25-07-2001), «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας».