210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπεδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κλινικής Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η Ιστορία του Νοσοκομείου «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι» από την ίδρυση του μέχρι σήμερα
 
Το Νοσοκομείο ιδρύθηκε με την υπ’.αριθμ. 857/69 συστατική πράξη της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και εγκρίθηκε με το Β.ΔΙΑΤΑΓΜΑ 588/69 ΦΕΚ 189/Α΄/1969 “Περί συστάσεως Κοινωφελούς Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία Οίκος Ξενίας και Περιθάλψεως Ασθενών”, και λειτουργούσε ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.
 
Είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/53 “Περί Οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης” (ΦΕΚ 254/Α/1953) με το Προεδρικό Διάταγμα υπ.αριθμ. 122/85(ΦΕΚ 36/Α/1985) και απετέλεσε εφεξής Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που οργανωνόταν, διοικείτο και λειτουργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω Ν.Δ/τος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και τις διατάξεις του N.1397/1983 “Εθνικό Σύστημα Υγείας”.  Με την αριθ. Α3β/οικ.21123/11-12-86  Απόφαση του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συστάθηκε ο Οργανισμός του Νοσοκομείου το οποίο μετονομάσθηκε σε ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ “ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ” (ΦΕΚ 8/Β/9-1-87).
 
Το  όραμα και η αποστολή του Νοσοκομείου «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι» έχει περάσει από διάφορα στάδια στη διάρκεια της ιστορίας του , που έχει ως αφετηρία το έτος 1969. Τότε ιδρύθηκε στου Καλυφτάκη στην Κηφισιά ο «Οίκος Ξενίας και Περίθαλψης Ασθενών» και έγινε πραγματικότητα το όραμα των ιδρυτών της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας για τη δημιουργία ενός χώρου φιλοξενίας άπορων καρκινοπαθών που βρίσκονταν στο τελικό στάδιο. Ήδη από την πρώτη δεκαετία της ζωής του εξελίχθηκε σε μια μορφή  Ογκολογικού  Νοσοκομείου και από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας το 1985, με τροποποίηση του οργανισμού του, μετονομάσθηκε και μετεξελίχθηκε σε Ογκολογικό Νοσοκομείο. Αποστολή του ογκολογικού νοσοκομείου ήταν η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας σε καρκινοπαθείς μέσα στο πλαίσιο του ΕΣΥ, ενταγμένο τότε στο Β΄ Περιφερειακό Σύστημα Υγείας (Πε.Σ.Υ.).
 
Μετά τον σεισμό της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 και τις καταστροφικές του συνέπειες αποφασίστηκε με την Υπουργική απόφαση Υ4β/2900/Φ22 και Φ24-28/ 7-3-2001 ΥΥΚΑ, η κατασκευή του νέου Γενικού και Ογκολογικού Νοσοκομείου «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι». Μια απόφαση στην οποία σαφώς περιγράφεται η επί πλέον κατεύθυνση του νοσοκομείου, Γενικό και Ογκολογικό. Η χρηματοδότηση έγινε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς πόρους και η  υλοποίηση της απόφασης κατασκευής  από την ΔΕΠΑΝΟΜ.
 
Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανοικοδόμησης του Νοσοκομείου και την παράδοση του από τη ΔΕΠΑΝΟΜ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, έπαυσε η ισχύς όλων των προσωρινών διατάξεων που αφορούσαν  την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών και τμημάτων του Νοσοκομείου, καθώς και το καθεστώς των παρατεινόμενων αποσπάσεων (μεμονωμένων ή ομαδικών) του προσωπικού του Νοσοκομείου. Έτσι όλα τα τμήματα του νοσοκομείου επανήλθαν στο Νοσοκομείο.
 
Σήμερα στη δύναμη του Νοσοκομείου έχουν ενταχτεί τμήματα ή και άτομα που προέρχονται από άλλες δομές υγείας ( ΙΚΑ κ.λ.) και κλινικές δραστηριότητες του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ ( Διυπουργική απόφαση Αριθμ. Υ4α/77048/2007, Μετεγκατάσταση − Εγκατάσταση Πανεπιστημιακών Κλινικών και Εργαστηρίων της Νοσηλευτικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά των Ειδικών Μονάδων τους, στο Γεν. Ογκολ. Νοσ. Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ. ΦΕΚ 1088Β/2-7-2007)
 
Όπως κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ, έτσι και το Γενικό και Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς Οι 'Αγιοι Ανάργυροι, προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας για μια πληθώρα νοσηρών καταστάσεων, που δεν περιορίζονται μόνο στο χώρο της ογκολογίας, στην οποία το νοσοκομείο μας εκ παραδόσεως έχει μεγάλη εξειδίκευση.
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό) του νοσοκομείου μας, πέραν των καθηγητών των πανεπιστημιακών δομών,  περιλαμβάνονται, σε μια μεγάλη αναλογία, εργαζόμενοι με μεταπτυχιακές σπουδές (με διπλώματα ειδίκευσης και διδακτορικά), που ίσως είναι μια από τις μεγαλύτερες σε σύγκριση με άλλα νοσοκομεία.

Με εξαίρεση την πρόσβαση, που μελετάται να βελτιωθεί, το νοσοκομείο μας, με την άριστη κατασκευή, τον εξαιρετικό εξοπλισμό και το εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό είναι έτοιμο να υπηρετήσει τον κάθε άρρωστο.

 

Το ιστορικό του νοσοκομείου επιμελήθηκε ο Παν. Καθηγητής Μπαλτόπουλος Γεώργιος.