210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπεδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κλινικής Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 
Σύσταση και Συγκρότηση

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μας συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 του Ν. 3329 ΦΕΚ 81Α/4-4-2005 αρ.9. που τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν3868/2010.

Η τελευταία συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου  πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. : 4255/15-4-2017 Απόφαση Διοικήτριας, κατόπιν εκλογής των μελών του Ε.Σ. στις 14-3-2017. Σήμερα τα μέλη του Ε.Σ. είναι τα εξής:
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

 

Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζεται ο ΣΑΜΑΝΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Συντονιστής Διευθυντής.

Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι διετής.

Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι η διοικητική υπάλληλος Ιωάννα Λογγιτσιώτου, ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού.

 
Το Ε.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε δεκαπέντε ημέρες, Δευτέρα και  ώρα 13.00 μμ, όπως και σε  περιπτώσεις που προκύπτουν έκτακτα θέματα. 
Τηλ. Πληρ. 210-35011614
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΣΑΜΑΝΤΑΣ