210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπεδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κλινικής Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 
Εξωσυμβατικά Αιτήματα

 


ΠΡΟΣΟΧΗ !

Λόγω της εγκατάστασης νέου συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων
(Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο) στο Νοσοκομείο μας, παρακαλούνται οι προμηθευτές κατά την
υποβολή της προσφοράς τους να καταθέτουν στη Γραμματεία του Νοσοκομείου
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, και ξεχωριστό διαβιβαστικό έγγραφο μεγέθους Α4,
στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά τα εξής στοιχεία:

1) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα
2) Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής
3) Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος αυτής
4) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
5) Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)


 


Έρευνα αγοράς για την προμήθεια εκτυπωτών

Προμήθεια εξωσυμβατικών ειδών της Πληροφορικής, προκειμένου να αντικατασταθούν οι μη επισκευάσιμοι ίδιου πλήθους εκτυπωτές των διαφόρων τμημάτων και κλινικών του Νοσοκομείου.

 
Διαβάστε περισσότερα ...