210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα
Επικοινωνία
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Ανακοινώσεις
Προσλήψεις-Διορισμοί
Τμ. Προμηθειών
ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Β Παθολογική-Ογκολογική
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Πανεπιστημιακή Χειρουργική
Α Χειρουργική Κλινική
Θωρακοχειρουργική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπεδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Μονάδα Μελέτης Ύπνου
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας
Τμήμα Κλινικής Διατροφής
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
 
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΑΜΕΜΜΑΖΙ
ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ
 
Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

 


58. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

 57. ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


56. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


55. ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV: 50413200-5)

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


54.  ΚΛΙΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ Μ.Ε.Θ. CPV: 33192100-3

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


53. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ CPV: 33192160-1

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


52. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ CPV: 33194100-7
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΩΝ


51. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ CD4/CD8 ΓΙΑ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


50. ΠΟΛΥΘΕΣΙΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ ΥΠΕΡΒΑΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, CPV: 33157500-0
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


49. ΑΝΤΛΙΕΣ  ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ» CPV: 33194110-0
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


48. ΕΙΔΙΚΑ ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


47. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΟΥ
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


46. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


45. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CPV: 33157000-5

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


44. ΠΥΡΓΟΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ CPV: 33162100-4

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


43. ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ CPV: 33198200-6

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


42. «ΙΣΟΤΟΠΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ» CPV: 33690000-3

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


41. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» (CPV 71900000-7)

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


40. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 2016/679 EE ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


39. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΒΙΟΨΙΑΣ( ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΟΤΑΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ)» CPV: 33111650-2

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


38. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


37. «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (CPV: 38434500-1)

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


36. «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ (ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)» (CPV 33696200-7)
 

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


 35. «ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ» ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696300-8)

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 

34. «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ-ΠΕΠΤΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ» (CPV 24956000-0) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

 
 

33. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


32. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) 2016/679 EE ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


31. «ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ» CPV: 33141111-1

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


30. ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ CPV: 33181000-2

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


29. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ CPV: 33141320-9

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

"ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ"


2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


28. «ΦΟΡΗΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ», CPV: 33111000-1

 

27. ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 33141110-4

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


26. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ CPV 44423000-1

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


25. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ CPV: 33141200-2.

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


24. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ CPV: 33157000-5

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


23. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ CPV : 33790000-4

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


22. «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ » CPV:33164000-7

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


21. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


20.ΦΟΡΗΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ» CPV: 33112100-9

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


19. «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ (4)  ΜΟΝΙΤΟΡ» CPV : 33195000-3

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


18. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ CPV: 33111721-1

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


17. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ, CPV: 33194000-6

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


16. ΦΟΡΕΙΑ CPV:33192160-1

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ


15. ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜE APC CPV: 33162100-4

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

14. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΕΠ) ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

3Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

          ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


13. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗΣ CPV: 31643100-6

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

08-05-2019 Πρόσθετες ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  RAYMED

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ


12. ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Α'ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

1) ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΤΙΣΕΛ-ΑΦΟΙ ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε
 

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 


11. ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)

Α' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Γ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Γ' ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


10. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ-ΕΝΘΕΜΑΤΑ-ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) CPV: 33184100-4
Α' ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ:

1) EMERGY PRODUCTS,

2) KALTEQ MEDICAL A.E,

3) MEDI SUP A.E,

4) AXION HEALTH ΕΠΕ,

5) BARD ΕΛΛΑΣ Α.Ε,

6) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε,

7) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε

Β' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Γ' ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Τ.Π

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


 9. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ

Α ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 


 8. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 


7. ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΒΙΝΤΕΟ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΟ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α' ΦΑΣΗ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Papapostolou Healthcare Technologies

Β' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 Β'ΦΑΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β'ΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Β'ΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Γ' ΦΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ.ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


6. ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 A' ΦΑΣΗ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDI SUP

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Β' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


 5. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α' ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Β' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ


 4. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ OPTIFLOW

Α ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ OPTIFLOW

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ BIOPRO


3. ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ - AEΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

"ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ" ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696300-8)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ANTISEL ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

SIEMENS ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Β ΦΑΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ


2. ΚΟΝΣΟΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΑ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


1. ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

 Α ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 27-07-2017

ΑΡΘΡΩΣΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΘ.ΠΥΡΓΟΣ-1

RONTIS 27.07.2017

ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ - ΑΡ ΠΡΩΤ11375


 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


 

1. ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ & ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΟΥ

Α ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ 27-06-2017

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΟΥ


 2. TΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


 3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΞΟΠΛΙΜΟ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α' ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


SafeBlood BioAnalytica A.E. - SAFEBLOOD BIOANALYTICS
ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ Α.Ε. - Επιστολή 0375 08.02.2018 Διαβούλευσης

Β' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

SAFEBLOOD-20.02.18

Γ' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

SIEMENS

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


 4. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α' ΦΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 Β' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ RONTIS
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - Β΄ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠ7200 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΛΤΕΚ
ΠΡΩΤΟΝ ΑΕ_ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΝ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α Ε  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗ

Γ' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α' ΦΑΣΗ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

INDIGITAL A.E.

OTS A.E.

ΝΤΑΤΑΒΕΡΣ ΕΠΕ

MODUS A.E.

HYPERSYSTEMS A.E.

Β' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Β' ΦΑΣΗ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

 HYPERSYSTEMS A.E.

Γ' ΦΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
  


6.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ -POWER PICC 4FR-4,5FR (CPV 33141200-2)

Α Φάση Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για  την προμήθεια «ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ  ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ  ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ -POWER PICC 4FR-4,5FR» (CPV 33141200-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Α' ΦΑΣΗ -ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙAΣ ARITI
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙAΣ TELEFLEX

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


7. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ CPV 24931230-0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


8. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ Η ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ -ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ- ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ)» CPV: 90670000-4

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


9. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α' ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

B' ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ' ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δ' ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


10. AΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ» ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV 33696500-0)

Α ΦΑΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ -cpv 09343000-5

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


12. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ» CPV: 85121000-3

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


13. «LASER CO2 ΜΕ SCANER ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» CPV: 33169100-3.

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ (ΜΕ 2 ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ 2 ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΑ)», CPV: 33168100-6

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

3η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


15. ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ CPV:24957000-7

1Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


16. «ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΗΣ  CO2 ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΟΛΟΓΙΚΗ  ΧΡΗΣΗ» CPV: 33162100-4

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 


17. «ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ» CPV : 33182100-0

1η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ