210 3501500
 
Αρχική
Προφίλ
Υπηρεσίες
Περίθαλψη
Για τον Πολίτη
Λίστα Χειρουργείου
Ραντεβού
Νέα - Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Οργανόγραμμα
Τμ. Προμηθειών
Ανακοινώσεις
ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ - OpenData
ΕΥΧΕΣ
 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Γ Παθολογική - Ογκολογική
Α Χειρουργική Κλινική
Πλαστική Επανορθωτική Χειρουργική
Καρδιολογική Κλινική
Νευρολογική Κλινική
Ορθοπεδική Κλινική
Πνευμονολογική Κλινική
Παν.Ψυχιατρική Κλινική
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Γαστρεντερολογικό Τμήμα
Θεραπείας Πόνου
Τμ. Ιατρικών Απεικονίσεων
Τμ.Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Τμ. Πυρηνικής Ιατρικής
ΥΚΟΝ
Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αιματολογικό Εργαστήριο
Αιμοδοσία
Βιοχημικό Εργαστήριο
Μικροβιολογικό Εργαστήριο
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύσταση και Συγκρότηση
 
Αιμοδοσία

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Σύντομη Ιστορία του Τμήματος
H Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας  του Γ.Ο.Ν.Κ «Οι 'Αγιοι Ανάργυροι» λειτούργησε από το 1993 υπό την επίβλεψη της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Αμαλία Φλέμινγκ.
Η συνεργασία συνεχίσθηκε έως και τον Νοέμβριο του 2010 οπότε η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας  του Γ.Ο.Ν.Κ ανεξαρτητοποιήθηκε και έκτοτε λειτουργεί ως αυτόνομη Ν.Υ. Αιμοδοσίας ακολουθώντας παράλληλα την ανάπτυξη του νοσοκομείου.
Τον Δεκέμβριο  2012 αδειοδοτήθηκε για διενέργεια Αιμοπεταλιαφαιρέσεων και από τον Ιανουάριο του 2014 η Ν.Υ. Αιμοδοσίας διενεργεί αιμοληψίες σε αιμοδότες αντικατάστασης και σε εθελοντές αιμοδότες.
Η Ν.Υ. Αιμοδοσίας ακολουθεί πιστά τις σύγχρονες απόψεις για την μεταγγισιοθεραπεία και προωθεί την αρχή της χορήγησης «το σωστό παράγωγο αίματος στον σωστό ασθενή»
 
Επικοινωνία με το τμήμα
Τηλ Προϊσταμένης Νοσηλεύτριας: 210-3501725
Τηλ Εργαστηρίου Ανοσοαιματολογίας: 210-3501562
Fax: 210-3501564
Χρήσιμες πληροφορίες για τους ασθενείς που μεταγγίζονται συχνά ή υπάρχει πιθανότητα να μεταγγισθούν. 1
 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Ιατρός
Γάφου Ανθή, Αιματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Ιατροί
Μαράκη Χριστίνα, Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια
Αργυρού Ασπασία, Αιματολόγος, Επιμελήτρια ΕΣΥ
Τεχνολόγοι
Βάκος Φώτης
Καμιτάκη Κωνσταντίνα
Μαντά Κατερίνα
Κυριακόπουλος Χρήστος
Ποδάρας Αντώνης
Κοκκίνου Μαρίζα
Νοσηλευτικό Προσωπικό
Χαραλάμπους Αναστασία
Γεωργοπούλου Μαρία
Νικολοπούλου Σπυριδούλα
Παναγιωτοπούλου Χριστίνα
Λίτου Νατάσα
 
Τμήματα Ν.Υ Αιμοδοσίας
1.      Τμήμα Αιμοληψιών – Εξορμήσεις σε Συλλόγους Εθελοντών Αιμοδοτών
ΩΡΑΡΙΟ: Καθημερινές από 9πμ έως 13.30μμ. Δεν γίνονται Αιμοληψίες τις Αργίες και τα Σαββατοκύριακα.
Τους ογκολογικούς ασθενείς του νοσοκομείου μας συνδράμουν με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Γ.Ο.Ν.Κ οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου μας.
Επίσης έχει αρχίσει προσπάθεια προσέλκυσης εθελοντών και δημιουργίας συλλόγων από όμορες κυρίως περιοχές.
           
Χρήσιμες πληροφορίες για τους Αιμοδότες (2,3,4)
Χρήσιμες πληροφορίες για οργάνωση Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 5.6,7.8, 9
 
 
2.      Τμήμα Ανοσοαιματολογίας
Στο τμήμα Ανοσοαιματολογίας πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις :
·         Ομάδα αίματος ΑΒΟ(Slide test, Gel test).
·         Παράγοντας Rhesus D (Slide test, Gel test).
·         Φαινότυπος Rhesus (Rh- άτομα, πολυμεταγγιζόμενοι)- (Slide test, Gel test).
·         Προσδιορισμός Dw φαινοτύπου (Gel test).
·         Έλεγχος και ταυτοποίηση αντιερυθροκυτταρικών αντισωμάτων (Gel test)
·         ʼμεση δοκιμασία Coombs (Πολυδύναμος ορός, Μονοδύναμοι οροί Τιτλοποίηση,  έκλουση αντισωμάτων).
·         Δοκιμασία συμβατότητας (Gel test).
·         Εξωτερικός και εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος
 
3.      Τμήμα Αιμοπεταλιαφαίρεσης
Οι ογκολογικοί ασθενείς του νοσοκομείου μας πολύ συχνά έχουν ανάγκη μετάγγισης αιμοπεταλίων λόγω χημειοθεραπείας. Στο προσωπικό του νοσοκομείου μας υπάρχουν εθελοντές Αιμοπεταλιοδότες που συνεισφέρουν πρόθυμα όποτε τους ζητηθεί για έκτακτες ανάγκες των ασθενών.
Ωστόσο γίνονται και προγραμματισμένες αιμοπεταλιαφαιρέσεις με κλήση του δότη από το τμήμα Αιμοδοσίας όταν χρειάζεται, ώστε να προσέλθει σε καθορισμένη εργάσιμη ημέρα στο πρωινό ωράριο.
 
Χρήσιμες πληροφορίες για τους Αιμοπεταλιοδότες ,10,11
 
4.      Παρασκευή παραγώγων αίματος
Στο τμήμα παραγώγων γίνεται διαχωρισμός του αίματος στα συστατικά του ώστε ο κάθε ασθενής να μεταγγίζεται με το παράγωγο που έχει πραγματικά ανάγκη (Συμπυκνωμένα Ερυθρά, Φρέσκο Κατεψυγμένο Πλάσμα, Ανακτηθέντα Αιμοπετάλια).
 
5.      Τμήμα Αντιπηκτικής Αγωγής και Αιμόστασης
Στο τμήμα Αντιπηκτικής Αγωγής και Αιμόστασης παρακολουθούνται ασθενείς για
·         Ρύθμιση αντιπηκτικής αγωγής (μέτρηση INR, και παροχή οδηγιών για ρύθμιση δοσολογίας αντιπηκτικών φαρμάκων). Στο τμήμα υπάρχει η δυνατότητα μέτρησης του INR με σταγόνα αίματος από το δάκτυλο και άμεση ρύθμιση της αγωγής. Η μέθοδος είναι ανώδυνη, εξοικονομεί χρόνο και ελαττώνει την ταλαιπωρία των  ασθενών.
·         Συμβουλευτική αγωγή  για  αιμορραγικές και θρομβωτικές καταστάσεις.
·         Περιεγχειρητική διαχείριση αίματος ασθενών σε συνεργασία με τον Χειρουργικό και Αναισθησιολογικό Τομέα.
·         Επίσης γίνονται εξειδικευμένες εξετάσεις αιμόστασης:  
       -Αντιηπαρινικά αντισώματα (Gel test)
-Αντι-Χa επίπεδα για την εκτίμηση δράσης LMWH, Fondaparinux (Arixtra)
-Μέτρηση επιπέδων πρωτεΐνης C , ATIII
 
Χρήσιμες πληροφορίες για τους Αντιπηκτικούς ασθενείς 12
 
6. Διεπιστημονική Συνεργασία
Στο νοσοκομείο έχει θεσμοθετηθεί Ενδονοσοκομειακή Επιτροπή Ιατρικής των Μεταγγίσεων από 14/01/11. Επιδιώκεται η διεπιστημονική συνεργασία για την ορθότερη εφαρμογή της μεταγγισιοθεραπείας με στόχο τη μέγιστη διάσωση του αίματος των ασθενών και τη βέλτιστη διαχείριση του αίματος δοτών και ασθενών.
 
Χρήσιμες πληροφορίες για το προσωπικό – επαγγελματίες υγείας
Μετάγγιση Αίματος και παραγώγων 13,14,15,16,17,18,19,20,21
Αντιπηκτική αγωγή 22
 
7. Επιστημονικό έργο
Το τμήμα παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης σε Τεχνολόγους Ιατρικών εργαστηρίων στον Τομέα της Αιμοδοσίας και Εκπαίδευσης.
Το προσωπικό του τμήματος έχει συνεχή παρουσία τόσο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ιατρικό και νοσηλευτικό) του νοσοκομείου, όσο και σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις ομιλίες και συγγραφή άρθρων.
 
Εργασίες τμήματος 23
 
Μελλοντικοί Στόχοι
·         Λειτουργία Συστήματος Μηχανοργάνωσης αρχείου ασθενών και Αιμοδοτών. Έχει ήδη εξασφαλισθεί η υλικοτεχνική υποδομή και το λογισμικό και εκκρεμεί η εγκατάσταση που ευελπιστούμε να γίνει σύντομα
·         Ένταξη στο Ενιαίο Αρχείο Εθελοντών Αιμοδοτών (έχει γίνει καταγραφή στο σύστημα )
·         Πιστοποίηση/ Διαπίστευση. Έχει υποβληθεί αίτημα στο νοσοκομείο το 2011
·         Περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου των εθελοντικών αιμοληψιών
 
Χρήσιμα Links
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ:          www.ekea.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: www.eae.gr
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: www.hsbt.gr